NYANYIAN BERPANTUN ‘ISUN-ISUN’
Seni Persembahan

Pengenalan dan sejarah

Isun-isun adalah kesenian nyanyian berpantun yang diiringi gesekan alat muzik biola. Kesenian ini diamalkan oleh etnik-etnik Bajau Sama dan Iranun terutama di sekitar daerah Kota Belud. Kesenian ini akan dipersembahkan dalam majlis-majlis keramaian seperti perkahwinan, menyambut kelahiran bayi, menunaikan nazar dan sebagainya.

Fungsi dan Peranan

Alunan muzik Isun-isun ini sering dipersembah ketika majlis rasmi berkaitan seni budaya dan warisan terutama di sekitar daerah Kota Belud. Ia turut didendangkan ke seluruh negeri Sabah melalui penganjuran program-program kesenian dan pelancongan. Kebiasaannya persembahan mereka sering dipentaskan di acara-acara keramaian seperti di pentas persembahan Tamu Besar Kota Belud,  Pesta Regatta Lepa dan acara-acara lain khususnya di negeri Sabah.

Busana/ Aksesori

Busana yang dipakai semasa membuat persembahan Isun-isun adalah busana tradisi masyarakat Bajau Sama, ataupun busana tradisi kaum Iranun di daerah Kota Belud. Manakala alat muzik yang digunakan hanyalah gesekan biola sahaja.

Kaedah / Cara Penyediaan/ Cara Persembahan

Ciri-ciri persembahan Isun-isun

Aktiviti persembahan Isun-isun ini biasanya melibatkan sekurang-kurangnya seorang pemantun lelaki, manakala lawannya sekurang-kurangnya seorang pemantun wanita. Sementara itu, Tok Isun-isun akan duduk berpantun sambil menggesekkan biolanya.

Pantun-pantun yang dialunkan mempunyai pelbagai tema seperti alam percintaan, meminang, adat perkahwinan, merajuk, memujuk dan seumpamanya. Pantun yang didendang akan mengikut susunan alur cerita yang ditentukan oleh Tok Isun-isun itu sendiri. Dengan perkataan lain puisi lisan dalam Isun-isun ini mempunyai struktur pengenalan, inti dan penutup cerita. Nyanyian Isun-isun ini juga mempunyai struktur pantun yang mempunyai pembayang dalam dua baris pertama, manakala dua baris kedua pula adalah maksud yang ingin disampaikan.

 

Contoh bait-bait pantun dalam Isun-isun:

 

Delamba badu boi no ku meli

(saya membeli sehelai baju)

Ai bo ku ngogo Sandakan

(Saya bawa pergi Sandakan).

Songom teq betiru kekuri doq kiti

(Malam ini kita menyanyi)

Sempena nambut dinakan anak dinakan

                                                                                                                              (Sempena menyambut sanak saudara)

Tokoh dan Pencapaian

Salah seorang tokoh dalam bidang persembahan muzik Isun-isun ini adalah Encik Masruh bin Siadik yang merupakan penggiat seni budaya di negeri Sabah. Beliau telah mendapat pengiktirafan oleh kerajaan tempatan kerana sumbangan beliau terutama dalam seni nyanyian berpantun ini. Kumpulan mereka juga kerap diundang  untuk membuat persembahan di majlis-majlis utama untuk keraian dan perayaan dalam kalangan masyarakat mereka.

Sumber Rujukan

 

    i.        ENCIK MASRUH SIADIK

    ii.        PUAN JUDETH JOHN BAPTIST

   iii.        Mahall, S. N. H. BARAQ JOMO DIRI TERHADAP SAIR BAJAU KOTA BELUD: TAFSIRAN DARI PERSEPSI LINGUISTIK ANTROPOLOGI.

   iv.        Atoh, N., Ramli, S., Arifin, Z., & Idris, Z. (2020). Konsep puisi tradisional antara kesusasteraan Arab dengan kesusasteraan Melayu: The concept of traditional poetry between Arabic and Malay literatures. SIBAWAYH Arabic Language and Education, 1(1), 1-15.

    v.        NORDIN, N., & SAAT, G. (2022). ANTARA IDENTITI BAJAU SAMAH DAN BAJAU UBIAN, SEJAUH MANA PERBEZAANNYA: KAJIAN KES DI KAMPUNG PULAU GAYA ASAL, KOTA KINABALU, SABAH: BETWEEN THE IDENTITY OF BAJAU SAMAH AND THE BAJAU UBIAN, THE EXTENT OF THE DIFFERENCE: CASE STUDY IN KAMPUNG PULAU GAYA ASAL, KOTA KINABALU, SABAH. Jurnal Kinabalu, 28(1), 147-161.

   vi.        Yakin, H. S. M., & Mahali, S. N. H. (2008). Duang: The semiotic interpretation and perception of the Bajau-sama community in Sabah. Sari (ATMA), 26, 71-78.

  vii.        Ab Jabar, N., Jamal, D. H. D., Apandi, S. N. A. M., & Kiffli, S. (2023). Empowerment of Heritage Product: Interaction between Types Ofpadiin the Community and Malay Pantun. International Journal of Creative Future and Heritage (TENIAT).

Mahali, S. N. H. (1999). Mantera: Satu Penelitian Awal Di Kalangan Petani Petani Bajau. Jurnal Kinabalu, 5.

Lokasi