PERMAINAN TRADISIONAL WAU
Permainan Tradisional

Pengenalan dan sejarah

Wau dipercayai dicipta oleh seseorang yang bernama Sang Jaya yang juga dikenali dengan gelaran-gelaran seperti Dewa Muda, Dewa Hindu dan Masai Kelana Seri Panji. Wau dihasilkan antara tahun 711 hingga 839 Masihi. Pada asalnya wau dicipta sebagai lambang kebesaran sesebuah negara, sebagai panduan untuk menentukan sesuatu arah serta menjadi lambang kejayaan setiap serangan yang dilakukan oleh sesebuah negara ke atas negara lain. Selain negeri Kelantan, permainan ini juga terkenal di negeri-negeri Johor, Negeri Sembilan, Selangor dan Terengganu.

Terdapat jenis-jenis wau yang popular di negeri tertentu seperti Wau Bulan di Kelantan, Wau Burung di Terengganu, Wau Jalabudi di Kedah dan lain-lain lagi. Pembuatan Wau begitu unik berbanding permainan lain kerana teknik melukis corak dan mewarnakannya memerlukan kemahiran yang tinggi bagi menghasilkan Wau yang cantik.

Bentuk dan ukiran Wau negeri Kelantan mempunyai keunikan tersendiri berbanding dengan wau-wau di negeri lain. Cara permainan dan juga proses penghasilan Wau ini perlu dipelihara dan dikekalkan agar menjadi identiti berterusan bagi negeri Kelantan.

Fungsi dan Peranan

Pada masa kini, permainan Wau sering dimainkan secara persendirian ataupun melalui penganjuran program-program  seperti Festival Wau Antarabangsa di Tumpat, Kelantan dan juga Festival Kesenian Rakyat Kelate.

Peralatan/ Bahan-Bahan

Peralatan untuk membuat Wau ialah buluh, pisau, kertas, pensil, gunting, gam dan tali. Kertas pelbagai warna dan juga kertas berwarna emas dan perak sering digunakan untuk dipotong dan ditampal mengikut corak ukiran bermotifkan flora dalam teknik menghasilkan Wau sobek atau ukir. Ada sesetengah pembuatan Wau yang akan dipasangkan ‘busur’ pada kepalanya. Ini bertujuan mengeluarkan bunyi dengung ketika dilayangkan dan berfungsi mengimbangkan antara berat kepala dengan berat ekor.

Kaedah / Cara Penyediaan/ Cara Persembahan

Pada kebiasaannya, Wau akan dimainkan oleh dua orang, iaitu seorang yang memegang Wau dan seorang lagi dipanggil Juru Anjung yang memegang tali. Apabila angin bertiup, tali akan ditarik secara melawan arus angin dengan cara menghulur dan menarik talinya sehinggalah Wau tersebut terbang tinggi di udara. Sebelum diterbangkan, Wau perlu diseimbangkan agar tidak berat sebelah. Faktor angin memainkan peranan penting ketika menerbangkannya.


 Proses penghasilan Wau

Langkah 1: Buluh diraut mengikut ketebalan yang

diperlukan dan kemudian digosok menggunakan

kertas pasir.


Langkah 2: Bingkai dibentuk dan dihasilkan mengikut

jenis Wau yang dikehendaki dengan struktur tulang

belakang, tulang rentas sayap, rangka sayap danjuga rangka ekor.


Langkah 3: Proses memasang lapisan asas yang

dinamakan ‘tanah’ dengan menggunakan gam kanji.


Langkah 4: Menyobek Wau iaitu proses menghias

Wau dengan corak ukiran kertas aneka warna serta

dipasang jambul, belalai dan busur.


Langkah 5: Setelah selesai semua langkah-langkahmenghasilkan Wau, 

ia sudah boleh diterbangkan di kawasan yang luas

Tokoh dan Pencapaian

Tokoh penghasilan dan permainan Wau di Kelantan adalah Muhd Azeimi bin Mohd Noor. Beliau menerima anugerah Tokoh Pelayang Muda, dan pernah meraih johan pertandingan membuat Wau di Festival Layang-Layang Antarabangsa pada tahun 2007. Muhd Azeimi mempunyai sebuah bengkel penghasilan Wau di Kampung Sering, Kota Bharu dan telah berjaya menghasilkan lebih kurang 150 jumlah Wau sama ada untuk tujuan persembahan atau dijual sebagai cenderamata.

Sumber Rujukan

 i. Bahan Bacaan: The Art Of Making Wau Bulan (Shafie Jusoh), 2016

ii. Tokoh: Mohd Azeimi bin Mohd Nor

Lokasi