Adat Resam

Adat Resam

Adat Resam adalah amalan-amalan lama yang menjadi ikutan di dalam masyarakat pelbagai kaum generasi terdahulu untuk mendapatkan manfaat dari segi kesihatan dan kesejahteraan hidup.