WP Kuala Lumpur

Seni Persembahan

Seni Persembahan adalah merangkumi persembahan yang dipentaskan di dalam kategori Seni Tari, Seni Teater dan Seni Muzik yang turut melibatkan Seni Suara atau Nyanyian. Seni Persembahan yang dipaparkan adalah berbentuk kesenian tradisional yang diwariskan daripada generasi terdahulu.