Busana Tradisional

Busana Tradisional

Busana Tradisional adalah satu cara dan etika berpakaian oleh sesebuah komuniti masyarakat dan etnik pelbagai kaum. Busana tradisi mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadi perlambangan atau identiti sesebuah masyarakat berdasarkan kepercayaan agama dan amalan serta aktiviti seharian mereka.