Pesta Magahau

Pesta Magahau

Pesta Magahau adalah satu perayaan besar-besaran suku kaum Rungus di Sabah. Konsep Magahau telahpun dibentangkan, diperbahaskan dan telah dibuat satu resolusi di dalam Konvensyen Undang-undang Adat Matunggong 2009, anjuran Mahkamah Anak Negeri Daerah Kecil Matunggong. Konvensyen tersebut dihadiri oleh pengamal Undang-undang Adat Rungus dari seluruh Daerah Kudat, Daerah Kecil Matunggong, Daerah Kota Marudu dan Daerah Pitas iaitu daerah-daerah yang mempunyai penduduk etnik Rungus yang ramai.

Magahau ialah perayaan suku kaum Rungus yang terbesar dan dirayakan setiap tahun atau selang beberapa tahun. Pada masa dahulu, lazimnya Magahau dirayakan oleh beberapa kampung atau sekurang-kurangnya satu kampung atau beberapa keluarga. Ini menunjukkan Magahau adalah perayaan yang dianggap besar oleh suku kaum Rungus.

Mengikut resolusi Konvensyen Undang-undang Adat Matunggong 2009, konsep Magahau adalah berbeza dengan Kamatan. Motif perayaan Magahau adalah lebih umum dan tidak terikat dengan kegembiraan selepas menuai seperti mana konsep pesta menuai (Kaamatan).

Konsep Pesta Menuai (Kaamatan) yang dirayakan pada 30 & 31 Mei setiap tahun mempunyai persamaan yang banyak dengan konsep Mongulok di dalam suku kaum Rungus. Sementara konsep Magahau adalah jauh berbeza dengan konsep Kaamatan suku kaum Kadazan atau Dusun.

 Suku kaum Rungus lazimnya akan ‘Magahau’ atau menyambut Magahau dalam keadaan-keadaan seperti berikut:

1.            Mempunyai makanan yang mencukupi atau berlebihan pada tahun tersebut dan berhasrat untuk membuat perayaan secara besar-besaran.

2.         Mengadakan aktiviti ritual yang akan mengorbankan banyak haiwan ternakan. Lazimnya apabila terdapat aktiviti ritual seperti ‘Mamapak Mamasi Pomogunan’, yang mengorbankan banyak haiwan ternakan, suku kaum Rungus pada ketika itu akan mengistiharkan Magahau dan memanggil saudara-mara dari kampung lain untuk datang bertandang. Ini kerana terdapat banyak makanan daripada korban haiwan ternakan tersebut.

3.             Kehidupan yang makmur dan ingin berkongsi kegembiraan bersama saudara mara, kampung-kampung berdekatan dan orang ramai.

 Pada masa dahulu Magahau boleh diadakan pada bila-bila sahaja dirasakan sesuai dan tidak terikat kepada mana-mana tarikh atau musim seperti selepas menuai atau tahun baru. Berdasarkan penjelasan di atas, Magahau bolehlah ditakrifkan sebagai perayaan besar-besaran suku kaum Rungus yang bertujuan untuk menzahirkan kegembiraan kerana mendapat rezeki yang berlebihan pada sesuatu ketika dan berkongsi kegembiran tersebut bersama saudara mara, kampung-kampung yang berdekatan serta orang ramai. Rezeki di dalam konteks Rungus zaman dahulu adalah makanan yang berlebihan, hasil tanaman yang banyak dan kehidupan yang makmur.

 Magahau dan Ritual

Magahau adalah suatu perayaan yang bukan bersifat ritual. Magahau juga adalah suatu entiti yang berbeza dan berasingan dengan upacara bersifat ritual seperti Mamapak, Lumuvas, Mongulok, Papak Tavasi, Papak Taraat dan seumpamanya.

Namun Magahau sering dikaitkan dengan upacara-upacara ritual tersebut. Ini disebabkan suku kaum Rungus zaman dahulu mempunyai kepercayaan bahawa sesuatu perayaan tidak boleh dilakukan tanpa tujuan atau aktiviti yang bersifat ritual.

Sehubungan dengan itu semua perayaan Magahau pada masa dahulu mestilah dikaitkan dengan aktiviti ritual. Tanpa aktiviti ritual, suku kaum Rungus tidak boleh berpesta dan jika ingkar mereka akan diganggu atau mendapat malapetaka daripada roh-roh yang jahat pada ketika itu.

Oleh itu walaupun suku kaum Rungus tidak berhasrat untuk melakukan aktiviti bersifat ritual, mereka terpaksa juga melakukannya ritual tertentu, sekiranya ingin perayaan mereka bebas daripada gangguan roh-roh jahat.

Sehubungan dengan itu, sekiranya Magahau tersebut disambut tanpa tujuan ritual, maka tarikh pelaksanaannya perlulah diserentakkan dengan aktiviti yang ada kaitan dengan ritual seperti Lumuvas, Mamapak, Mongulok dan sebagainya. Menurut Konvensyen Undang-undang Adat Matunggong 2009, kelazimannya, pada zaman dahulu, setiap kali Magahau, ada sahaja keluarga yang turut sama melakukan ritual Lumuvas pada hari yang sama dengan perayaan tersebut. Ini secara langsung dapat mengurangkan kos dan lebih memeriahkan lagi Magahau pada ketika itu.

Pada masa kini, Magahau boleh dilaksanakan tanpa aktiviti ritual. Ini disebab majoriti suku kaum Rungus sudah memeluk agama Kristian atau agama Islam dan tidak lagi terikat dengan kepercayaan lama. Dalam tatacara pelaksanaan Magahau anjuran SAMORA, Magahau dan Mamapak adalah dibezakan dan diurus secara berasingan. Magahau diurus oleh pihak SAMORA dan Mamapak diurus oleh Rungus yang masih memegang kepercayaan lama (labus).

Alternatif lain pelaksanaan Mamapak yang dicadangkan oleh SAMORA ialah dengan melakonkan semula atau hanya mengadakan demonstrasi upacara ritual tersebut. Perkara ini dilakukan untuk tujuan menarik pelancong.

 Tempat Pelaksanaan: Kudat, Sabah

 

 

 

Persatuan Momogun Rungus Sabah (SAMORA)

P.O Box 407

89058 Kudat, Sabah

 Tel: +6088-621 297