PISA TIBOW

PISA TIBOW

Pisa Tibow adalah permainan tradisional kaum Melanau yang biasanya dimainkan sempena menyambut musim buah, lazimnya pada awal tahun. Permainan ini juga popular terutama dalam kalangan generasi muda kerana pada waktu musim buah inilah mereka mencari jodoh. Dahulunya permainan ini dimainkan ketika bulan mengambang disebabkan pada waktu ini suasana di sekitar tapak permainan tampak terang.

JKKN SARAWAK

JKKN SARAWAK
Tingkat 5 Bangunan Sultan Iskandar,
Jalan Simpang Tiga,
93000 Kuching, Sarawak.
Tel : 082-422 006/423 106 Fax : 082-244 394