Prasarana Seni

Prasarana Seni

Prasarana Seni Budaya adalah kemudahan atau infrastruktur yang disediakan untuk masyarakat menjalankan aktiviti dan program seni, budaya serta warisan yang merangkumi kemudahan, pentas, dewan, auditorium, sistem lampu dan audio serta diruruskan oleh sebuah agensi pentadbiran kerajaan atau swasta.